Kominictví aktuálně

Náklady na vložkování komínu

vydáno: 07. 06. 2012

Jestliže Vás čeká rekonstrukce komínového tělesa a chcete si spočítat, zda bude vložkování komínu stát více nebo méně nežli komín nový, doporučujeme vzít v potaz hned několik zásadních aspektů.

Jedním z prvních aspektů bude přístupnost. Jinými slovy je nutné vzít v potaz umístění komínu vzhledem k budově, kde je postaven. Je jasné, že takový komín, který je uprostřed domu, se bude bourat hůře nežli ten, který je na kraji domu. S tím souvisí i výše nákladů - čím je bourání a stavění obtížnější a delší, tím je vše dražší. Zatímco vložkování je na tomto aspektu nezávislé.

Dále je dobré brát v potaz i úklidové práce. Pokud se bude bourat komín celý a bude třeba jej znovu postavit, úklidové práce budou mnohem náročnější jak časově, tak i finančně. Ale pokud při vložkování komínu vybouráme nezbytné otvory pro dvířka atd., tak je jasné, co i zde finančně vítězí.

Když člověk chce zjistit, jaké náklady na stavbu komína nebo vložkování komínu přibližně budou, musí k tomu mít přichystané nějaké podklady. Pokud tomu tak není, je potřeba myslet na výšku komína, typ paliva, konkrétní materiály komínové vložky aj. Jednotlivým položkám odpovídá v každém kominictví nějaký předem stanovený ceník vložkování komínů apod., který Vám napoví i konkrétnější sumu.

A nakonec je tedy zjevné, že každý komín je specifický a musíme u něj vzít při rekonstrukci do úvahy i nejmenší detaily, které neopomene pouze zkušený kominík. V každém případě se vždy vyplatí kontaktovat specialisty v oboru, nechat si poradit a mít práci kvalitně zpracovanou.

Autor: www.vlozkovani.cz