Kominictví aktuálně

Pojištění díky vložkování

vydáno: 18. 04. 2012

Potřebujete nechat pojistit svoji domácnost? K výhodnému pojištění Vaší domácnosti je zapotřebí splnit určitá kritéria. Vložkování komína odbornou firmou a kvalitním materiálem Vám zaručí, že na případném pojistném plnění nebudete kráceni. Ovšem v případě, že jste neporušili jinou bezpečnostní normu, která se vztahuje k této problematice.

Pokud jste dříve kontrolovali stav Vašich komínů a postupovali jste od vnější kontroly po vnitřní kontrolu průduchu, mohli jste nalézt skrytá nebezpečenství, jež si člověk někdy ani neuvědomí. Naštěstí od 1. 1. 2011 je každý povinen provádět pravidelné prohlídky svého komína. Tím se předejde mnohým obtížím a skrytým zádrhelům.

Ačkoliv se to může zdát nepravděpodobné, počet domů, které ročně vyhoří pro zanedbaný komínový systém, je v řádech několika set. Není radno si zahrávat se štěstěnou a tvrdit, že mě se to přece stát nemůže, ba naopak je nutno vyhovět platné normě. Ono často k vzniku požáru stačí vskutku málo. Něco se přehlédne a neštěstí je hned na světě. Příčin může být několik. Od špatné a nevyhovující komínové vložky (viz i ČSN 73 4201) po jiné základní nedodržení bezpečnostních předpisů dle platných norem. A pak se z pojišťovny těžko dostane nějaký peníz. Proto bylo před nyní platnými normami dříve rozumné přenechávat kontrolu této části stavby nějakému certifikovanému revizákovi nebo kominíkovi. Stejné je to i s předpisy pro obnovu správného chodu průduchu, vložkování komínů, zde je nutno brát v potaz nejen normy týkající se certifikovaných bezpečných komínových vložek dle EU. Vždyť člověk někdy důkladně nestačí stíhat novelizace zákonů, jež se týkají jeho zaměstnání. A stíhat všechny novely zákonů, předpisů, norem a vyhlášek lze jen stěží. A specialista v oboru, takový kominík, přece musí mít povědomí o takové zásadní novele, která bude ovlivňovat jeho práci. Přitom je možné zajistit vyšší bezpečnost na starších domech už jen třeba tím, že bude oddělen komín od trámů nehořlavou deskou, často cementovou. A vyhoví se tak liteře zákona, chcete-li této závazné normy ČSN 73 1701. Díky pravidelné kontrole můžete tedy zjistit skrytá úskalí dodržení bezpečného chodu Vašeho domu a to, zda jsou komíny v dobrém stavu, nebo je např. potřeba je vyvložkovat.

Když se nešťastnou náhodou pak stane, že u Vás v domě vypukne požár a nebude to kvůli zanesenému komínu nebo jinému nedodržení platných právních předpisů vztahujících se k požární a komínové problematice, pojišťovna může vyplatit vyčíslenou škodu. Všechny pojišťovny totiž všeobecně vycházejí z vyšetřovací zprávy od hasičů. A bude-li Vaše komínové těleso mít správné vložkování a revize, pak je vše vpořádku. Ovšem požáry se liší případ od případu, každá pojišťovna vždy postupuje individuálně.

Doporučujeme Vám tedy pravidelně kontrolovat Váš komín a případně ho nechat ihned vyvložkovat. Naše kominictví nabízí krátké dodací lhůty.

Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat.