Kominictví aktuálně

Vložkování komínů, revize aj.

vydáno: 13. 06. 2013

Vložkování komínů, frézování komínu nebo třeba revize komínu je záležitost, kterou by měl provádět člověk, který je v daném oboru vyučen.

Možná si řeknete, že některé činnosti také zvládnete sami a ušetříte si nějaké peníze. Opak je ale pravdou. Jednak Vám bude hrozit pokuta, za nedodržení lhůty revize nebo prohlídky Vašeho komínového tělesa a jednak si můžete nechtěně zničit dům. Např. neodborným vypalováním komína nebo zanedbáním několika pravidelných prohlídek.

Lidé, kteří mají živnostenské oprávnění v oboru kominictví, Vám mohou odborně provést kontrolu spalinové cesty a také Vám mohou provést i čištění spalinové cesty. Samozřejmě, že s tím souvisí i dříve tolik oblíbené, a přece tak nebezpečné (!!!) vypalování komína.

Vypalování komína, stejně tak smí provádět pouze revizní technik komínů nebo osoba s příslušným živnostenským oprávněním, tedy osoba vyučená v oboru kominictví. A dokonce takový člověk, který tomu rozumí a má na to potvrzení, musí mít ještě dalšího člověka u této nebezečné činnosti ku pomoci. A nejen to, jsou nutná i jiná opatření.

Obdobné je to s revizemi spalinových cest. Ten, kdo tomu nerozumí, by vůbec neměl dělat takové věci na vlastní pěst, a tak obcházet zákon. Na revize spalinových cest potřebujete mít jako obor své živnosti kominictví, ale ještě k tomu musíte být buď revizním technikem spalinových cest, nebo revizním technikem komínů.

Vyznáte se ve všech nařízeních vlády a zákonech, která musí tyto osoby dokonale znát a ovládat v praxi? Určitě ne. Kdo se vůbec dnes vyzná v aktualizovaných podobách zákonů, které se nás dotýkají dnes a denně, nadto sledovat nové obsahy paragrafů. Proto nechme kominické činnosti kominíkům, vložkování komínů aj. příbuzné činnosti by se tedy neměli dělat svépomocí, ale s odbornou pomocí.

Závěr je jednoduchý, kominík Vám zabezpečí komínové těleso a přinese Vám domů štěstí, tak si ho také pozvěte na svůj komín.