Vložkování komínů

Bezpečné komínové vložky pro Vaše komíny

Nová, bezpečná komínová vložkaBezpečnost Vašeho bydlení je důležitá. Komín bývá právem označován plícemi domu. Pokud ale komínový průduch z jakýchkoli důvodů neodpovídá platným předpisům, přestavba je nevyhnutelná. Ve většině případů není zapotřebí nového komínu, plně postačí efektivní rekonstrukce komínu, která je pro Vás šetrnější po finanční stránce a svými vlastnostmi se plně vyrovná novému komínu. V takovém případě tedy přichází na řadu frézování a následné vložkování komínu pomocí moderních, vyhovujících a bezpečných materiálů. Bezpečné komínové vložky pak zajistí dobrý tah při jakémkoliv druhu použitého paliva, odolnost vůči nasákavosti a vlhkosti, čisté ovzduší bez kouřového zápachu spalin ve Vašem domě a také bezpečné připojení moderního spotřebiče.

Samozřejmostí jsou vložky a roury certifikované v souladu s pravidlami EU. Nezapomínejte však, že je třeba brát v potaz i další odpovídající normy. Pokud totiž budu vložkovat např. pomocí nerezové vložky, musím se řídit tabulkami z normy ČSN 73 4201. Abych mohl použít nějakou konkrétní vložku, je nutné mít na zřeteli konkrétní druh nerez oceli, ze kterého je vložka zhotovena, poněvadž tím je určena i tloušťka neboli síla stěny roury nebo kovové vložky. Zásadní roli pro určení správných parametrů hraje i druh použitého paliva. Dále bychom mohli určovat průměr vložky, od kterého se odvíjí komínový systém dílů apod. Jen ze správné volby nerez vložky vyplývá, že vložkování komínů je pro laika poměrně náročná záležitost, zatímco my se těmito záležitostmi zabýváme denně.

Máte-li obavy ze stavu, v jakém se nachází Váš komín, lze si jej nechat zkontrolovat. A to nejen z vnější strany, ale i z té vnitřní. Komínový průduch je totiž možné shlédnout příslušnou kamerou a teprve potom se rozhodnout, zda vložkovat či nikoli.

Naše firma má dlouholetou tradici, jsme odborníky v oboru. Proto právě u nás naleznete všechna bezpečná řešení Vašich problémů či dotazů.

Frézování komínů

frézování komínů Frézování komínů je využíváno v souvislosti s rekonstrukcí komínů, se zvětšením průduchu komína. Kvalitní frézování spočívá v ověřené technologii odebírání materiálu z vnitřní části komínového systému, odpovídající komínová vložka Vám pak bude garantovat použití i u nejmodernějších vytápěcích technologií, a to vše při výhodných podmínkách. Frézování je totiž zcela jistě finančně méně náročné nežli budování nového komína a též je časově rychlejší. Ale je také šetrnější k větším zásahům ve Vaší stavbě.

Nezáleží rovněž na tvaru Vašeho průduchu. Ať je hranatý nebo kulatý, lze jej vyfrézovat. Navíc velikost průduchu není jediným důvodem, kdy k frézování komínu dochází. Může to být také nebezpečný dehet v komínu nebo jiná překážka, která zavazí a brání vložkování.

Zda bude frézování nutné např. kvůli dehtování, lze poměrně rychle a snadno zjistit pohledem do komína. A to ať už běžným pohledem, a nebo spuštěním speciální kamery, která nasnímá vnitřní povrch průduchu. Pokud je výsledným verdiktem frézování komínu, účinná frézka pak již vykoná to nejdůležitější, vytvoří prach, který je odebrán a vložkování komínu se již většinou může začít realizovat.

Prodlužte životnost Vašeho komína a tím i celé stavby. Neváhejte a v případě dotazů nás kontaktujte!

Revize komínů

provádění revize Po skončení vložkování komínu je následně provedena kontrola spalinové cesty. Při konání revize komínu posuzujeme dodržování několika norem. Mezi základní normy patří: ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny - všeobecné požadavky). Je tedy kontrolováno hledisko správnosti provedení spalinové cesty, požární bezpečnosti a bezpečnosti práce a provozu. Na základě provedené prohlídky je vystavena revizní zpráva.

Nárazové revize komína (po rekonstrukci spalinové cesty, při kolaudaci komína či připojení nového spotřebiče) se musí provádět vždy.

Pravidelné revize komína je nutno provádět dle vyhlášky č.91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, minimálně v pravidelném intervalu třech měsíců v topné sezóně. Pro Vaši bezpečnost doporučujeme provádět pravidelné revize až 3x za rok, podle typu paliva a stavu komína.

Platných právních předpisů, kterými je nutno se nejen při kontrolách řídit, je však celá škála. Nemůžeme opomenout např. normu ČSN 73 1701 (Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí), která je při dodržení zvláště důležitá jako protipožární prevence, ale i jiné normy, jež jsou pro nás závazné. Na ty také nesmíme zapomínat. A jako odborná kominická firma s certifikací na ně ovšem nezapomínáme a řádně je dodržujeme.

Vaše bezpečnost je i naší prioritou.