Kominictví aktuálně

Vložkování komínů a vytápění

vydáno: 24. 02. 2013

Vložkování komínů je jednoznačně jedním z nejdůležitějších kritérií bezpečnosti Vašeho komínového tělesa, které mimo jiné pomáhá zlepšovat proces vytápění Vašeho obydlí.

Jak je to možné? Pokud máte starší komínové těleso, které netáhne tak, jak by mělo, je velice pravděpodobné, že efektivita Vašeho vytápění bude velmi špatná.

Každá rekonstrukce komínu má smysl a pokud se jedná o vložkování, platí to dvojnásob. Vložkováním komína např. vyřešíte problém nedostatečného odvodu spalin.

Jestliže je totiž tah v komínu nedostatečný, napojený tepelný spotřebič bude mít menší výkonnost, čímž vzniká značná neefektivita. Pak může následovat neven vložkování, ale tomuto procesu dokonce může předcházet i frézování komínu, vložkování komínů se realizuje následně a komín se napraví do stavu, kdy budete mít komín bezpečný a kdy budete šetřit nejen svou kapsu, ale i své zdraví. A to proto, že nedostatečný tah může zapříčinit vznik nadměrného množství kouře a taktéž zápachu, který se projeví při zatápění.

Pokud jste si všimli, že Váš komín špatně táhne, případně nadměrného kouření či zápachu spalin, neprodleně kontaktujte odborníka. Obzvláště tehdy, jestliže Vás na problém upozorní člověk konající revizi komínových těles, spalinových cest apod.

V kominickém oboru jsme již dlouho a věříme, že v případě výše zmíněných potíží se na nás obrátíte nejen s prosbou o radu, ale jako i naši jiní spokojení zákazníci s žádostí o nápravu a realizaci vložkování.